Dostęp do informacji
Zadzwon teraz: (+42) 682 23 96

Dostęp do dokumentacji może być zrealizowany poprzez wgląd w czasie wizyty w poradni, lub poprzez uzyskanie kserokopii części lub całości karty pacjenta. Każdy pacjent ma możliwość upoważnienia innych osób do uzyskania informacji o stanie zdrowia i udzielanych świadczeniach zdrowotnych, tudzież do uzyskania dostępu do dokumentacji medycznej. W tym celu, należy wypełnić i podpisać odpowiednie upoważnienie, które można pobrać w rejestracji.

Pacjenci mogą także upoważnić osoby trzecie do odbioru recept lub zleceń wystawionych przez lekarza, wypisując stosowny dokument dostępny w rejestacji.