POZ
Zadzwon teraz: (+42) 682 23 96

W ramach kontraktu z NFZ świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej udzielane są bezpłatnie osobom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne. By zostać Pacjentem Centrum Medycznego Niemcewicza należy w rejestracji złożyć deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, więc nie trzeba korzystać z placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania.

W ramach POZ można skorzystać z pomocy lekarza rodzinnego w każdym dniu roboczym od godziny 8:00 do 18:00. Wizyty umawiane są telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich w terminach uzgodnionych z Pacjentem. W uzasadnionych medycznie przypadkach istnieje też możliwość przyjęcia Pacjenta w dniu zgłoszenia. Nasi lekarze udzielają porad zarówno w gabinetach poradni, jak i w uzasadnionych medycznie przypadkach podczas wizyt domowych. Prosimy pamiętać, że Pacjent przychodzący na wizytę ma obowiązek okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.

Nasi lekarze POZ