Profilaktyka raka jelita grubego
Zadzwon teraz: (+42) 682 23 96

Projekt „Realizacja działań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M.Kopernika w Łodzi” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

Wartość projektu ogółem 1 209 480 zł.
Kwota dofinansowania z Funduszy Unijnych  wynosi  1 100 626,80 zł.

Zadanie nr 1: Szkolenie dla personelu udzielającego wsparcia i identyfikującego potrzeby grupy docelowej mającego na celu zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne w kierunku wykrywania raka jelita grubego

Zadanie realizowane przez: Centrum Medyczne Niemcewicza Sp. z o.o. Sp. k.

Zadanie nr 2: Zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne w zakresie raka jelita grubego poprzez otwarte, bezpośrednie spotkania w zakresie edukacji zdrowotnej w POZ

Zadanie realizowane przez: Porozumienie Łódzkie-Łódzki Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia

Zadanie nr 3: Zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne w zakresie profilaktyki raka jelita grubego poprzez organizowanie warsztatów edukacyjnych

Zadanie realizowane przez: Porozumienie Łódzkie-Łódzki Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia

O PROJEKCIE

Centrum Medyczne Niemcewicza Sp. z o. o. sp. k. wraz z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. M .Kopernika w Łodzi oraz Porozumieniem Łódzkim Związkiem Pracodawców Ochrony Zdrowia realizuje projekt: „Realizacja działań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego” .Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020
Projekt dedykowany jest mieszkańcom województwa łódzkiego zamieszkałym w powiatach: bełchatowskim, kutnowskim, pajęczańskim, piotrkowskim, radomszczańskim, sieradzkim, skierniewickim, wieluńskim, wieruszowskim, m. Piotrków Trybunalski, m. Skierniewice. Powiaty te zwane są Białymi Plamami ze względu na niską wykrywalność chorób nowotworowych.
Celem projektu jest zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne w kierunku wykrywania raka nowotworu jelita grubego .
Grupę  docelową stanowią osoby  w wieku 50-65 lat niezależnie od wywiadu rodzinnego; osoby w wieku 40-65 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego; osoby w wieku 25-65 lat, pochodzące z rodziny z zespołem Lyncha.
Centrum Medyczne Niemcewicza Sp. z o.o. sp. k.  odpowiedzialne jest za szkolenie dla personelu udzielającego wsparcia i identyfikującego potrzeby grupy docelowej   mającego na celu zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne w kierunku wykrywania raka jelita grubego
Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia  dotyczące nowotworu jelita grubego jego przyczyn, objawów klinicznych, sposobów diagnostyki i leczenia oraz techniki komunikacji z pacjentem.

Szkolenie odbędzie się w ramach dwóch konferencji: luty 2017 oraz styczeń 2018  w szkoleniach będzie uczestniczyć 120 osób z personelu medycznego (lekarz,  pielęgniarka) pracującego w placówkach POZ zlokalizowanych w województwie łódzkim na terenie powiatów: bełchatowski, kutnowski, pajęczański, piotrkowski, radomszczański, sieradzki, skierniewicki, wieluński, wieruszowski, m. Piotrków Trybunalski, m. Skierniewice.

Szczegółowe informacje dotyczące  rekrutacji na szkolenia w ramach projektu już wkrótce.

Szkolenie - Rak Jelita Grubego w roku 2018

Regulamin Rektrutacji - Rak Jelita Grubego

Program Szkolenia 20.01.2018r.