Przedłużanie recept
Zadzwon teraz: (+42) 682 23 96

Aby ułatwić Państwu dostęp do leków, Lekarz POZ, zaznajomiony z chorobą pacjenta, może wypisać receptę na dalszą kurację, bez konieczności odbycia wizyty.
Chcąc skorzystać z takiej możliwości, prosimy o kontatk telefoniczny bądź osobisty z rejestracją w poradni. Przeważnie recepty będzie można odebrać już następnego dnia.
Możliwość ta istnieje wyłącznie dla pacjentów przewlekle chorych, stosujących stałe dawki leków, co nie zwalnia ich od regularnych konsultacji ze swoim lekarzem.